Svetski Putnik_usamljeni_bor_blog
Zanimljivosti

Zaštićeni usamljeni bor

Neverovatna planina na jugozapadu Srbije blizu same granice sa Crnom Gorom, Kamena Gora, krije jedno staro, usamljeno drvo bora za koje se vezuju mistične priče.

Zbog čega je ovo drvo posebno govori činjenica da je ono najstariji stanovnik Kamene Gore, čija visina iznosi 13 metara, dok je obim krošnje u prečniku 18 metara. Oni koji nešto bolje poznaju ovo mesto kažu da je drvo staro čak 500 godina.Ono pripada vrsti crnih borova i zanimljivo je što se u okolini ne nalazi ni jedno drugo drvo, te ovaj bor stoji usamljen na padini na visini od 1.345 metara.

Godinama je bio izložen udarima gromova, što pokazuju i tragovi koji se mogu videti na samoj kori. Zbog toga, lokalni stanovnici smatraju da ima čudotvorne moći, isceliteljska svojstva, kao i da u sebi sadrži veliku količinu energije i stoga predstavlja simbol izdržljivosti, hrabrosti i veličine. Ali kakve su to moću, bez ljubavnog dejstva! Smatra se da su se, upravo ispod ovog bora, momci i devojke sastajali i baš pod njim i zavoleli.

U vreme kada ovaj kraj nije imao crkvu, stanovnici su bor koristili kao mesto okupljanja. Među starijim lokalcima, uobičajena je bila rečenica: „Bora mi!“, koju su koristili kao zakletvu, a sve što se našlo pod borom, bilo grane ili šišarke, moralo je da leži netaknuto kao svetinja.

Poznato je da svake godine sve više i više turista dolazi na ovo mesto kako bi samo dodirnuli stari bor ili ga obgrlili da bi pokupili nešto od njegove energije. Priča se da ukoliko čvrsto zamislite želju prilikom dodira stabla, bor će vam tu želju zaista i ispuniti. Takođe, postoji verovanje da koliko se stabalo grana iznad zemlje, isto je tolikose proteže korenje ispod zemlje.

Celo područje Kamene Gore nalazi se pod zaštitom države zbog svojih izuzetnih odlika koje se ogledaju u živopisnom kolažu šuma, livada i duboke klisure reke Lim. Najpogodnije vreme za one koji su zainteresovani za posetu i boravak na ovakvom predelu jesu proleće i leto, jer je lepota prirode u to doba najbogatija.