Print
Vesti

Uskoro marina u blizini Srebrnog jezera

Danas je potpisan Sporazum za realizaciju prve faze projekta izgradnje marine u Velikom Gradištu. U ovom poduhvatu kao potpisnice sporazuma učestvuju Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Agencija za upravljanje lukama, Opština Veliko Gradište i JVP „Srbijavode“.

Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić naglasila je da će sporazum omogućiti početak izgradnje marine i doprineti unapređenju održivog i planskog razvoja nautičkog turizma u ovom delu Srbije, kao i razvoju turističko-rekreativnog kompleksa na Srebrnom jezeru gde svake godine raste broj turista i noćenja.

Ministarka Matić je takođe dodala da trenutno postoji pristan za čamce bez pratećih sadržaja, kao i to da Dunavom prolazi sve više luksuznih plovila, a njihovi turisti vole da obiđu Srebrno jezero. „Dunav ovde predstavlja i granicu s Rumunijom odakle dolazi sve veći broj turista“, predočila je Matićeva.

Veliko Gradište će sa izgradnjom marine dobiti veliki turistički potencijal i veću posećenost te opštine. Na ovaj način će se našim i stranim turistima dodatno približiti prirodne lepote naše zemle.

Vuk Perović, direktor Agencije za upravljanje lukama naglasio je da marine predstavljaju važan segment nautičkog turizma i da je u prethodnom period ta oblast normirana, određena su prva lučka područja, a Agencija je izradila Studiju razvoja mikrolokacija mreže marina na Dunavu i Savi.

„Studija pruža mogućnost za nove investicije i projekte izgradnje marina, čime će se pospešiti nautički turizam u Srbiji. Predviđena su dalja značajna ulaganja u marinu u Velikom Gradištu, što će doprineti povećanju prihoda ove lokalne samouprave i privlačenju ljubitelja nautike na istok naše zemlje“, istakao je Perović. On je takođe dodao da će Agencija intenzivno raditi na tome da naše buduće marine budu deo nautičkih karata Evrope, kao i to da je Veliko Gradište prepoznato kao perspektivna lokacija za razvoj marine i međunarodnog putničkog pristaništa zbog blizine turističkih i sportskih sadržaja, pre svega Srebrnog jezera.

Zahvaljujući ovom infrastrukturnom projektu opština Veliko Gradište će dobiti marinu i na taj način se uvrstiti meću atraktivne destinacije za nautičare, kao i da će se povećati vidljivost nautičkih potencijala Srbije i inostranim turistima približiti naše kulturno-istorijske znamenitosti i prirodna bogatstva, rekao je direktor JVP „Srbijavode“.

Predsednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić istakao je da će se izgradnjom marine turistička ponuda Srebrnog jezera dodatno unaprediti, a prednosti koje Dunav donosi potpuno iskoristiti, te da se može očekivati rast broja gostiju koji posećuju ovu destinaciju.

Marina će se nalaziti na Dunavu, u neposrednoj blizini Srebrnog jezera.